Cofrestru

Dyddiau ac amseroedd yr hoffwn i’m plentyn fynychu'r feithrinfa:

 10 awr 
@ £37.00
9 awr 
@ £35.50
8 awr 
@ £32.00
5 awr 
@ £20.00
Arôl ysgol 3.15-6pm
@ £5.00
Llun
Mawrth
Mercher
Iau
Gwener