cwrdd â’r tîm

 

 

1.jpg

Eleri Jones

Rheolwraig 

NNEB CACHE Diploma mewn Gofal Plant Ifanc

Gofal, Addysg a Datblygiad Plant Lefel 5

 

3.jpg

Llinos Owen (Wini)

Is Reolwraig

Arweinydd Ystafell Dwylo Prysur

CACHE Lefel 3 Diploma mewn Gofal ac Addysg Plant

 

9.jpg

Ffion Owen

Cymhorthydd Meithrin

Ystafell Dwylo Prysur

CACHE Lefel 3 Diploma mewn Gofal ac Addysg Plant

Diploma Lefel 3 Playwork

440x241-Elen J.JPG

Elen Jones

Cymhorthydd Meithrin 

Ystafell Dwylo Prysur

CACHE Lefel 3 Diploma mewn Gofal ac Addysg Plant

 

 

 

 

5.jpg

Emma Cook 

Uwch Gymhorthydd Meithrin  

Arweinydd Ystafell Twt Lol

CACHE Lefel 3 Diploma mewn Gofal ac Addysg Plant

Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth Gofal, Addysg a Datblygiad Plant

Diploma Lefel 3 Playwork

10.jpg

Nia Rowlands

Cymhorthydd Meithrin

Ystafell Twt Lol

NNEB CACHE Diploma mewn Gofal Plant Ifanc

CACHE Diploma Lefel 3 mewn Gofal ac Addysg Plant

440x241-Elain.JPG

Elain Evans

Cymhorthydd Meithrin

Ystafell Twt Lol

CACHE Lefel 3 Diploma mewn Gofal ac Addysg 

Diploma Lefel 3 Playwork

4.jpg

Sarah Parry

Cymhorthydd Meithrin

Ystafell Pitian Patian

CACHE Lefel 3 Diploma mewn Gofal ac Addysg Plant

Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth Gofal, Addysg a Datblygiad Plant

Diploma Lefel 3 Playwork

 

 

 

 

7.jpg

Eleri Lewis

Cymhorthydd Meithrin

Ystafell Pitian Patian

CACHE Lefel 3 Diploma mewn Gofal ac Addysg Plant

Diploma Lefel 3 Playwork

 

 

 

 

 

9.jpg

Bernadette (Bernie) Conneely

Clerc Gweinyddol

Sgiliau Cyfrifiadurol Sylfaenol

 

440x241-Marian (2).JPG

Marian Griffiths

Cogyddes

Lefel 2 Diogelwch Bwyd

Pob aelod o staff gyda thystysgrifau cyfredol mewn:

Diogelu Plant
Cymorth Cyntaf i Blant
Hylendid Bwyd
Codi a Chario
Iechyd a Diogelwch

a mwy.